Imetyksen tuki ry edistää, tukee ja suojelee imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea imettäville äideille sekä jakaa tietoa imetyksestä. Toimintamme perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 24:een artiklaan sekä YK:n erityisjärjestö WHO:n imetystä koskeviin ohjelmiin (Vauvamyönteisyys- (Baby Friendly Hospital Initiative) ja "10 askelta onnistuneeseen imetykseen" -ohjelmat.)

Imetyksen tuki ry ylläpitää vapaaehtoisvoimin valtakunnallista Imetystukipuhelinta, järjestää koulutusta imetystukiäideille sekä välittää tietoa imetyksestä ja äidinmaidosta. Lisäksi julkaisemme imetyksestä kertovaa lehteä.

TUKEA & TIETOA

Tukea & tietoa -osio sisältää imetystietoa ja imetystukea. Artikkelit käsittelevät imetystä erilaisissa tilanteissa imetyksen aina ensipäivien imetyksestä ja imetyspulmista isomman vauvan imetykseen. Imetystuen etsimisen voit aloittaa täältä.

YHDISTYS & TOIMINTA

Yhdistys & toiminta -sivuilla kerromme tarkemmin yhdistyksen toiminnasta imetystuen tarjoamisesta koulutuksiin. Osio sisältää tietoa myös yhdistyksestä itsestään. Tervetuloa tutustumaan Imetyksen tuki -yhdistykseen!

ÄIDIT & YHTEISKUNTA

Äidit & yhteiskunta -osiossa ovat yhdistyksen tiedotteet ja erilaiset kannanotot, joilla pyrimme sekä tekemään yhdistyksen toimintaa tunnetuksi että edistämään imetysmyönteisiä asenteita ja imetystietouden leviämistä yhteiskunnassa. Me puhumme laktivismista, joka tarkoittaa imetyksen ja imettämisen eteen tehtyjä pieniä ja suuria asioita. Tavoitteena on, että imetys olisi luonteva osa arkea ja että imettävä äiti on arvokas osa yhteiskuntaa.

Additional information